Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 tervezés

Kedvezményezett neve: Őrség Határok Nélkül Egyesület
Projekt címe: VP-19.1-15 "Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása"
A szerződött támogatás mértéke: 8.600.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalma: Az Őrség Határok Nélkül Egyesület 2014-2020 közötti Helyi Fejlesztési Stratégiájának elkészítése
A projekt befejezési határidej: 2016. június 10.
A projekt azonosítószáma:

Módosításra került a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület Irányító Hatósági iránymutatás alapján módosította az Egyesület 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégiáját 2017. május 30-án.

A jelenleg érvényben lévő Helyi Fejlesztési Stratégia ITT letölthető.

Elfogadásra került a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület 2016. május 30-án tartotta soron következő közgyűlését, amelynek keretében  megtárgyalásra és elfogadásra került az előterjesztésként kiküldésre kerülő Helyi Fejlesztési Stratégia. A Helyi Fejlesztési Stratégiát Őr Zoltán elnök és Györkéné Bognár Barbara munkaszervezet vezető ismertette. A HFS általános fejezetei mellett a legnagyobb hangsúlyt a cselekvési terv ismertetése jelentette. Részletesen ismertetésre kerültek a tervezett intézkedések tartalma, paraméterei. A közgyűlés az IH szakmai értékelésében megjelölt értékelési javaslatokat megismerte, azokat megtárgyalta és elfogadta. A közgyűlés a véglegesített Helyi Fejlesztési Stratégiát egyhangúan elfogadta és felhatalmazta az elnököt az IH felé történő benyújtására.

Elfogadott HFS

Feltöltve: 2016.05.31.

Tervezést Koordináló Csoport Ülés - 2016. május 24.

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület Tervezést Koordináló Csoportja 2016. május 24-én tartotta soron következő ülését. Az ülés témája az IH által megfogalmazott javaslatok alapján a HFS átdolgozása, véglegesítése.

Az Irányító Hatóság 2016. április végén küldte meg szakmai véleményét, javaslatait az Egyesület HFS draft verziójával kapcsolatban. A szakmai vélemény keretében a HFS helyzetfeltárásában és SWOT elemzésében a helyi termelés, helyi termék előállítás, turizmus helyi trendjeit, határmentiség szempontjait kérte részletesebben kifejtésre, amely javaslatot a TKCS tagjai elfogadtak és a javaslatnak megfelelően kiegészítésre került a HFS 4. fejezete.

A HFS lényegi részét képező célhierachia fejezetben megfogalmazott intézkedések vonatkozásában elsősorban pontosítási javaslatokat, valamint a kiegészítő jelleg konkrétabb megfogalmazását kérte az IH, továbbá egy intézkedés részttevékenységének más intézkedésébe történő integrálását. Ez alapján a TKCS az alábbi HFS intézkedések véglegesítését végezte el:

1. Helyi termék előállítás és kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés
2. Térségi turisztikai attrakciófejlesztés
3. "Élhető Vidékért"
4. Közösségi gazdaságfejlesztés
5. "Egészségesen Őrség" (EFOP 1.7. intézkedés)

A TKCS ülésen a fenti intézkedések támogatható tevékenységi körének, kiegészítő jellegének/lehatárolásának pontosítására, a támogatási intenzitások, forrásallokáció véglegesítésre került sor.

A TKCS tagjainak szakmai javaslatára az átdolgozott HFS a 2016. május 30-ai közgyűlésen kerül előterjesztésre a tagság felé elfogadásra. A közgyűlés általi elfogadást követően a végleges HFS a honlapon is elérhetővé válik.

Feltöltve: 2015. 05.24.

Az Irányító Hatóság véleményezte az Egyesület HFS draft verzióját

Az Irányító Hatóság szakmai bizottsága véleményezte a 2016. február 3-án megküldött HFS draft verzióját. A HFS-sel kapcsolatos szakmai észrevételeit, véleményét és javaslatait az Egyesület számára a tegnapi nappal megküldte. A HFS végső változatának elfogadására 2016. június 10-ig van lehetőség.

Feltöltve: 2016.04.22.

Elfogadásra került a HFS draft verzió

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület közgyűlése 2016. január 6-ai közgyűlésen elfogadta a HFS draft verziót, amely előzetes értékelésre kerül benyújtásra az Irányító Hatóság felé.

Meghívó
Jegyzőkönyv
HFS draft verzió

2016.01.07.

V. Tervezői Csoport ülés - 2015. december 15.

A HFS draft verzió véglegesítése, további menetrend meghatározása. Az intézkedések tervezett tartalmát és a HFS első tervezetét a Tervezést Koordináló Csoport ülés 2016. január 6-ai ülésén terjeszti a közgyűlés elé elfogadásra.

Meghivo
Emlékeztető

IV. Tervezői Csoport ülés - 2015. december 7.

Kidolgozásra kerültek a HFS tervezett intézkedései, amelyekből a későbbiekben az akciócsoport számára pályázati lehetőségek nyílnak meg a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakban. 

Meghivo
Emlékeztető

Feltöltve: 2015. 12.07.

Régiós HFS műhelynap - 2015. december 3. - Szakony

A rendezvénynek a szakonyi Kemencés Csárda adott helyet, ahol a 15 akciócsoport kollégái közösen megvitatták, ki hogyan halad a hamarosan benyújtandó Helyi Fejlesztési Stratégiájának az előkészületeivel. A műhely során közös ötletelés és gondolkodás útján próbáltunk előre haladni, összegyűjteni és megvitatni a felmerült kérdéseinket.

A nap második felében a délutáni blokkra, csatlakoztak hozzánk az Irányító Hatóság kollégái is, akik az általunk összegyűjtött kérdésekre, felvetésekre, igyekeztek minél pontosabb információkat, válaszokat nyújtani.

Feltöltve: 2015. 12.04.

III. Tervezői Csoport Ülés - 2015. november 17.

A 2015. november 17-ei TKCS ülésen meghatározásra került a stratégia jövőképe, az átfogó célok, specifikus célkitűzések és a célkitűzésekhez rendelt tervezett intézkedések is. Fókuszban a helyi termékelőállítás, turisztikai attrakciófejlesztés, az együttműködésen alapú közösségi célú kezdeményezések. A TKCS várhatóan decemberben véleményezésre teszi közzé a HFS munkaanyagát. A HFS draft verziójának (kb. 90%-os készültségben) közgyűlés általi elfogadására várhatóan 2016. január első hetében kerül sor. A HFS végső változatának elkészítése határideje előreláthatólag: 2016. január 31.

Feltöltve: 2015.11.17.

Meghívó
Emlékeztető

Közgyűlésen került ismertetésre a HFS jelenlegi állapota

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület 2015. november 3-án közgyűlést tartott, ahol az egyéb napirendi pontok mellett rövid tájékoztatást kaphattak az egyesületi tagok a HFS készültségi állapotáról, valamint ismertetésre került a HFS tervezés további menetrendje.

Meghívó
Jegyzőkönyv

II. Tervezői Csoport Ülés - 2015. november 2.

A HFS kidolgozásáért felelős Tervezést Koordináló Csoport 2015. november 2-án tartotta soron következő tervezői ülését. A TKCS ülésén meghatározásra került a jövőkép, és fő célkitűzések. A célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedések meghatározására a 2015. november 16-ai TKCS ülésen kerül sor.

Feltöltve: 2015. november 2.

Meghívó
Emlékeztető

Alakul a HFS ....

A Tervezői Csoport folyamatosan dolgozza ki az Irányító Hatóság által megadott tervezési útmutató alapján a HFS egyes fejezeteit.
Az eddig elkészített munkaanyag hamarosan elérhető lesz honlapunkon.
 

Feltöltve: 2015.10.26.

HFS Műhelybeszélgetés civilek, vállalkozók számára

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület a HFS tervezést elősegítve szféránkénti műhelybeszélgetések szervezett. Első körben az önkormányzatok körében zajlott szakmai beszélgetés, amelynek keretében lehetőség nyílt az önkormányzatok képviselői számára fejlesztési elképzeléseik, igényeik előterjesztésére, megvitatására. Második alkalommal, 2015. október 21-én a civilek és a vállalkozók részvételével zajlott a szakmai beszélgetés.  Civilek részéről igényként elsősorban az alaptevékenységükhöz kapcsolódó eszközbeszerzés jelent meg (pl. fellépőruha stb.), továbbá közösségi terek fejlesztése. Vállalkozók részéről elsősorban a helyi termékelőállításhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, látványműhelyek, marketing fogalmazódtak meg, továbbá olyan turisztikai szolgáltatásfejlesztések, amelyek hozzájárulhatnak a térségben eltöltött vendégéjszakák emelkedéséhez. Többször elhangzott, hogy a térségi épített öröksége, látnivalói hamar megtekinthető és hiányos olyan, a szabadidő hasznos eltöltését célzó turisztikai attrakció, amely során a család aktívan töltheti a nyaralás napjait. (pl. kalandpark, vizi turizmus fejlesztése stb.)  A kialakult irányvonalak és a beérkezett projektötletek alapján a HFS helyi termékfejlesztés valamint turisztikai fejlesztéseket támogató a már megfogalmazódott közösségi cél mellett megalapozottnak tekinthető.

Meghívó
 

HFS Műhelybeszélgetés önkormányzatok számára

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület a HFS tervezést elősegítve szféránkénti műhelybeszélgetések szervezett. Első körben az önkormányzatok körében zajlott szakmai beszélgetés, amelynek keretében lehetőség nyílt az önkormányzatok képviselői számára fejlesztési elképzeléseik, igényeik előterjesztésére, megvitatására.

A műhelybeszélgetés keretében az alábbi fő irányvonalak rajzolódtak ki: közösségi célú fejlesztések települési szinten (közösségi terek, emlékhelyek/emlékművek, a település életében jelentőséggel bíró helyszínek fejlesztése, játszóterek, szabadidős látványelemek - használati térelemek - pl. közösségi kemence, rendezvényterek stb.) - elsősorban a helyi identitás erősítése, a települések életszínvonalának emelése, az elvándorlás mérséklése érdekében.Térségi jelentőséggel bíró, térségi rendezvényeknek helyet biztosító közösségi színterek (Szentgotthárd Várkert) fejlesztése is helyi igényként merült fel. Önkormányzatok részéről a helyi gazdaságfejlesztése, munkahelyteremtés ösztönzése kapcsán a közösségi feldolgozók lehetősége fogalmazódott meg lehetőségként. A kialakult irányvonalak és a beérkezett projektötletek alapján a HFS közösségi célú kezdeményezéseket támogató fejlesztési célja egyértelműen megalapozottnak tekinthető.

Meghívó
 

I. Tervezői Csoport ülés - 2015. október 7.

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület még 2015. tavaszán felállította Tervezést Koordináló Csoportját, amelynek tagjai:

Őr Zoltán, Kocsis Zsolt, Bauer László, Dr. Gábor László, Kevy Albert, Györkéné Bognár Barbara

A Tervezői Csoport az első ülésén meghatározta a HFS tervezés menetrendjét, részhatáridőket. Felosztotta a tagok között a HFS tervezés feladatait, valamint áttekintette az ülés napjáig beérkezett projektjavaslatokat. Az ülésen első körben a LEADER gazdaságfejlesztési pályázati lehetőségeket tárgyalta a csoport.

Meghívó
Emlékeztető

Feltöltve: 2015. 10.08.

Projektötlet gyűjtés

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület 2015. szeptember 21-től várja az akciócsoport területén élő térségi szereplők (civilek, vállalkozók, önkormányzatok, magánszemélyek, őstermelők) projektötleteit a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódóan.

Miért éri meg beküldeni fejlesztési igényét?

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület tervezői csoportja a térségben 2016. évtől megnyíló LEADER pályázati kiírások kialakításakor figyelembe veszi a beküldött projektötleteket. Amennyiben a beküldött projekt más, központi kiírásból lesz finanszírozható, erről a tervezői csoport e-mail-en tájékoztatja a projektötletet beküldő személyt, szervezetet.

2015. október 28-ig több mint 100 projektötlet került benyújtásra. (Friss információ)

Feltöltve: 2015.10.01.

Módosult az Őrség Határok Nélkül Egyesület területi hatálya

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 5/2014. (II. 6.) számú közleménye alapján lebonyolított előzetes regisztráció alapján az Őrség Határok Nélkül Egyesület a 2014-2020-as EU programozási időszakban a következő 33 település vonatkozásában tervezi a LEADER program végrehajtását:

Szentgotthárd és térsége:
Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Szakonyfalu, Orfalu, Szentgotthárd, Magyarlak, Rönök, Rátót, Rábagyarmat, Nemesmedves, Vasszentmihály,

Őriszentpéter és térsége:
Bajánsenye, Felsőjánosfa, Hegyhátszentjakab, Ispánk, Ivánc, Kisrákos, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kondorfa, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Szalafő, Szatta, Nagyrákos, Magyarszombatfa, Velemér, Pankasz, Szőce
 

A 2007-2013-as LEADER ciklusban az Egyesület működési területéhez tartozó 29 Lenti térségi település a jövőben a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesülethez tartozik a LEADER programban.

Feltöltve: 2015.10.01.

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezéséhez kapcsolódó előzetes tájékoztató fórumok

2015. szeptember 26-án Őriszentpéteren műhelybeszélgetéssel egybekötött tájékoztató fórum megtartására került sor, amelynek témája a 2007-2013-as időszak zárása, a 2014-2020 között várhatóan megjelenésre kerülő VP központi pályázati lehetőségek, valamint a 2014-2020-as HFS tervezésével kapcsolatos általános tájékoztató volt. A fórum végén lehetőség nyílt projektötletek megosztására, megvitatására.

Meghívó
Emlékeztető

2015. szeptember 16-án Magyarlakon műhelybeszélgetéssel egybekötött tájékoztató fórum megtartására került sor, amelynek témája a 2007-2013-as időszak zárása, a 2014-2020 között várhatóan megjelenésre kerülő VP központi pályázati lehetőségek, valamint a 2014-2020-as HFS tervezésével kapcsolatos általános tájékoztató volt. A fórum végén lehetőség nyílt projektötletek megosztására, megvitatására.

Meghívó itt elérhető
Emlékeztető