ŐHNE nyertes projektek

Nyugat-Dunántúli HACS Akadémia projekt

Konzorciumvezető: ŐRSÉG HATÁROK NÉLKÜL EGYESÜLET

Konzorciumi tagok: Alpokalja Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület, Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület, A Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület, UTIRO Leader EGyesület, Szigetköz-Moson-Sík LEADER Egyesület

Elnyert támogatás: 11.045.251 Ft

A projekt célja: a nyugat-dunántúli Leader helyi akciócsoportok tudásátadásának, kompetenciáinak fejlesztése, csapatépítő, közösségépítő programok szervezése. A projekt keretein belül Prezi képzésen, konfliktuskezelő képzésen vesznek részt a helyi akciócsoportok munkatársai, csapatépítő LEADER napok kerülnek megszervezésre, bemutatásra kerülnek a nyugat-dunántúli régió LEADER eredményei közös régiós kisfilm és kiadvány keretein belül.

A projekt keretében elkészült kisfilmek:

Hosszabb verzió: https://www.youtube.com/watch?v=NiAU0RL45PI

Rövid film: https://www.youtube.com/watch?v=xiq34_W3CWo

Feltöltve: 2022.06.16.

 

"Ismerd meg Somogyország kincseit"
Jogcím: EMVA - LEADER Térségek közötti együttműködési program
Elnyert támogatás: 6.661.396 Ft

Megvalósítási határidő: 2014. szeptember - 2015. május 31.

Projekt partnerek: Csimola Kft.
                                 Mócz és Társa Magánerdészet - Somogyszob

A projekt tartalma:

A cél az volt, hogy az Őrség Határok Nélkül Egyesület vonzásterületéről minél több fiatalt táboroztassunk a Somogy megyében található Somogyszobi Erdészeti Erdei Iskolában. Az erdei iskola programja szorosan összefügg a természet- és környezetvédelemmel, klímaváltozással, felhívja a figyelmet a természeti erőforrásokkal, energiával történő hatékonyabb bánásmódra. A helyi természeti értékek bemutatásán túl a kulturális jellegű és helyi termékek is megtekintésre kerültek.

 A LEADER HACS illetékességi területén fekvő községek lakossága alacsonyabb jövedelmű, a munkanélküliségi ráta magasabb, sok az alacsony képzettségű személy. Az itt élőknek kevesebb esélyük van, hogy a közvetlen környezetükön túl megismerjék az ország más vidékeit, azok természeti, kulturális, egyéb értékeit. Az együttműködési projekt megvalósítása során az Őrség Határok Nélkül Egyesülethez tartozó települések ifjúsága az erdei iskola egyhetes táborában eltöltött idő alatt aktív részvétellel, közvetlen tapasztalatszerzés, megfigyelés útján jutott a természettel kapcsolatos ismeretek birtokába, egészíthette ki az iskolában megszerzett tudást az erdei életközösség, az erdő és klíma, a fenntartható erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás, az erdész munkája, népi hagyományismeret és őshonos háziállatfajták megismerése témakörökben. A támogatással lehetőség nyílt a térség kínálta programok igénybevételére is (például kisvasutazás Kaszóban, kirándulás a Dráva mentén, Termál Strandfürdő Nagyatád). A LEADER HACS településeken élő fiatalok közül többeknek, főként szociális helyzetük miatt, először nyílt alkalma arra, hogy táborozhasson.

A projekt keretében az együttműködés lehetővé tette a térség gyerekeinek a szűkebb otthontól távolabb lévő vidék, emberek, természeti értékek és gazdálkodás megismerését, és mindezt a támogatással térítésmentesen. A projekt előnye, hogy az együttműködő partnerek közötti távolság gyors elérést tesz lehetővé, ugyanakkor Belső-Somogy természetföldrajzi környezete, az ember és természet viszonya, az ebből erdő életmód és gazdálkodási formák sok tekintetben különböznek az Őrségitől. A gyerekek saját megfigyeléseiken és irányított tapasztalatszerzésen keresztül összehasonlíthatták saját lakóhelyük és a somogyi táj közti különbségeket, hasonlóságokat, ezáltal fejlődött rendszerszemléletük, a természet- és környezet komplexitásának felfedezése.

Kétszer egy hetes erdei iskola tábort szerveztünk: 2015. április 19-25. között 40 fő csesztregi és rédicsi általános iskolás (3-4. osztályos), 2015. május 11-16. között 40 fő őriszentpéteri és magyarlaki általános iskolás (3-4. osztályos), valamint további 100 fő a térségből egy napos erdei iskola kiránduláson vehetett részt 2015. május 22-én.

A projektről képek a Galéria menüpont alatt érhetőek el.