HACS működés 2014-2020 általános információk

Kedvezményezett neve:   ŐRSÉG HATÁROK NÉLKÜL EGYESÜLET
A projekt címe:                  VP6-19.4. A LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK MŰKÖDÉSI ÉS ANIMÁCIÓS KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA
A támogatás összege:       61.637.921 Ft
A támogatás mértéke:      100%

A projekt tartalmának rövid leírása:

A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztésben jelentős szerepet vállaló, az ország térségeiben már működő és megalakuló LEADER helyi akciócsoportok számára biztosít támogatást. Az intézkedés keretében a LEADER helyi akciócsoportok a Vidékfejlesztési Program és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégiát (továbbiakban: HFS) dolgoznak ki. Az Irányító Hatóság által jóváhagyott HFS-ben a LEADER helyi akciócsoportok olyan fejlesztési célokat határoznak meg, amelyeket a pályázati kiírások keretében a térségi szereplők valósítanak meg.

A támogatás célja a HFS elkészítése, valamint a működési és animációs költségek forrásainak igénybevétele a HFS tényleges megvalósításának időtartama alatt.

A támogatás tárgya a "Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása" című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített HFS kidolgozása projekt, továbbá a fentiek szerinti működési és animációs költségek elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A projekt időtartama: 2016. június 11. - 2020. december 31.

A projekt azonosítószáma: 1753249944