Korábbi fejlesztési stratégiák

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2013

Stratégiánk címe: Megújulás, esély, fenntarthatóság

A 2007-2013-as fejlesztési időszakra a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok:

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe és célja a térségben élők életminőségének javítása, helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés, közösségi kezdeményezések támogatása.

Főbb célkitűzések

„Versenyképes Vidék” – Helyi termék és turizmus fejlesztése

A Helyzetelemezésből egyértelműen következik, hogy Stratégiának – akárcsak az előző évekhez hasonlóan – elsősorban a térségi gazdaságfejlesztést, munkahelyteremtést, a lakosság jövedelemszerzési lehetőségeinek bővítését, fejlesztését kell szolgálnia. Ennek alapját szolgálja a turisztikai szolgáltatáskínálat fejlesztésének szükséglete, valamint a vállalkozások részéről felmerülő jelentős fejlesztési forrásigény.

„ Élhető Vidék” – Közösségi kezdeményezések erősítése

Az Őrség Határok Nélkül HACS településeinek lakosságszáma évről-évre csökkenő tendenciát mutat, az aprófalvas településeken azonos problémákkal találkozunk: elsősorban a fiatal, képzett munkaerő elvándorlása, megüresedő épületek. A térség falvaiban vagy együttműködés keretében megvalósuló életminőséget és színvonalat javító projektekkel, közösségi programokkal javíthatóvá válna a települések népességmegtartó ereje.

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő fejlesztési prioritásai:

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Európa összes országához hasonlóan 4 tengelyt állapított meg. A nemzetek közt az egyes tengelyek súlyozása eltérő. A tengelyek az alábbiak:

I. tengely: A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése Térségünk és egyesületünk által a következő intézkedésekre kaptunk térségi keretet, és döntési kompetenciát:

Mikrovállalkozás fejlesztéseinek támogatása
Falumegújítás
Vidéki örökségek védelme, fejlesztése
Turisztikai fejlesztések ösztönzése

IV. tengely: LEADER

 

Letölthető állomány: HVS 2007-2013