Ismertető

A felügyelő bizottság 3 tagból áll, a közgyűlés által közvetlenül, minősített többséggel, 5 éves időtartamra választja. Felügyelő bizottsági tagságot külső személy is betölthet. A bizottság a megválasztott elnökből és két felügyelő bizottsági tagból áll.

A felügyelő bizottság csak a közgyűlésnek alárendelt testület.

A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tevékenységüket térítési díj nélkül látják el, azonban az egyesület érdekében folytatott tevékenységük során felmerült indokolt és szükségszerű kiadásaikkal összefüggésben költségtérítésre jogosultak.

Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából a felügyelő bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik:

  • az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
  • a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése;
  • tagdíjak befizetésének ellenőrzése;
  • az éves mérleg felülvizsgálata;
  • a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;