Bemutatkozás

A LEADER program az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része. Az EU által 1991-ben elindított vidékfejlesztési program célja, hogy a vidékfejlesztésre szánt uniós források ne egymástól elkülönült területeken és ne a helyi lakosság megkérdezése nélkül legyenek felhasználva, hanem egy adott térség különböző szférái (önkormányzatok, civil, vállalkozók, magánszemélyek) egy akciócsoportba tömörülve vidékfejlesztési Leader helyi közösségeket/helyi akciócsoportokat hozzanak létre.

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület a helyi akciócsoport által 2008-ban, a LEADER program helyi szintű végrehajtására létrehozott szervezet.

Az Egyesület székhelye és Munkaszervezetének irodája Őriszentpéteren található. (9941 Őriszentpéter, Városszer 23.)

Az Egyesület elnöke: Őr Zoltán

Munkaszervezet vezető: Györkéné Bognár Barbara

A munkaszervezet feladatai:

ügyfélszolgálati tevékenységet is ellátó iroda fenntartása az elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiaban (HVS) foglaltak megvalósítása érdekében;

a HVS éves felülvizsgálata

olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítése, melyek a térség teljes területén vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentőségű területét érintik, valamint a meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálása;

a HVS végrehajtásában közreműködők felkészítése, képzése, továbbképzése;

a HVS-hez és annak megvalósításához kötődő tájékoztatási és információs tevékenységek, a potenciális vidékfejlesztési szereplők, kedvezményezettek, érintett felek, szociális és gazdasági partnerek, különösen a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatása;

támogatott intézkedések kapcsolódó projekt-előkészítése;

a projektgazdák által benyújtott támogatási- és kifizetési kérelmek összeállításának segítése, valamint ezirányú konzultációk szervezése, lebonyolítása;

támogatható intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek rögzítése a kitöltést segítő elektronikus portálon feldolgozásának elősegítése és értékelési feladatok ellátása érdekében;