Módosult a Mikrovállalkozások létrehozása, meglévők fejlesztése pályázati felhívás

A mai napon módosult a Mikrovállalkozások létrehozása, meglévők fejlesztése pályazati felhívás.

A módosítás a pályázati felhívás 4.1. fejezet a) pontját, a Támogatást igénylők körét érintette.

A módosítás értelmében:

"Támogatást igénylők köre: Jelen felhívás keretében kizárólag az Őrség Határok Nélkül Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő, székhellyel,  telephellyel vagy fiókteleppel, fióktelephellyel rendelkező vállalkozások vagy magánszemély esetében a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi területén életvitelszerű, bejelentett tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkező kérelmezők nyújthatnak be támogatási kérelmet. "

A módosítás a mai  naptól hatályos, nem visszamenőleges hatályú.

Feltöltve: 2022.02.10.