Megjelent az Önkormányzati fejlesztések támogatása pályázati felhívásunk

ÚJ LEADER pályázati lehetőség nyílt...

A pályázatokat 2021.december 1-től 2022. december 31-ig lehet benyújtani a forráskeret kimerüléséig.

Az első benyújtási határidő: 2022. január 31.

 

Igényelhető támogatás: 1-20 millió Ft.

Támogatási intenzitás: 80-85 %

Igényelhető előleg: a  megítélt támogatás 50 %-a

Rendelkezésre álló keret: kb. 126 millió Ft.

 

Támogatás igényelhető:

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 

Életminőség javítását szolgáló eszközbeszerzések: támogatható a természet-, környezetvédelmi-, idegenforgalmi, kulturális és sporttevékenységhez, a tevékenységek fenntartásához, karbantartásához szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése (pl. természeti, idegenforgalmi attrakcióhoz, sport tevékenységek fenntartásához kézi fűnyíró, fűnyíró traktor, szegélynyíró, függesztett és/vagy vontatott munkagépek, munkaeszközök,kézi szerszámok stb.); utcabútorok (nem lerögzített padok, virágládák stb.), kulturális tevékenységhez szükséges rendezvénysátrak, mobil színpad, hang- és fénytechnika stb.)
Településképet, közösségi célt, szabadidő hasznos eltöltését meghatározó fejlesztések: a településkép szempontjából és/vagy a település közösségi életét meghatározó épületek, építmények, létesítmények, kiszolgáló épületek, tároló helyiségek építése, felújítása, bővítése, átalakítása. A szabadidő hasznos eltöltését biztosító fejlesztések megvalósítása, új építése, meglévők fejlesztése, bővítése (pl. rendezvénytér, kiállítóhely, szabadtéri tornapályák, játszóterek, parkok)

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Informatikai eszközbeszerzések: : támogatható a természet-, környezetvédelmi-, idegenforgalmi, kulturális és sporttevékenységek adminisztrációjához, szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szórakoztató elektronikai és számítástechnikai eszközök (pl. asztali és hordozható számítógépek, mágneslemezes meghajtók, flash meghajtók, optikai meghajtók és egyéb tárolóeszközök, nyomtatók, monitorok, billentyűzetek, egerek, belső és külső számítógép modemek, hálózati eszközök, lapolvasók, számítógép kivetítők, infokommunikációs, információtechnológiai eszközök) és immateriális javak (szoftverek ) beszerzése

A felhívás ITT letölthető

Feltöltve: 2021.10.25.