Pályázatok 2014-2020

VP6-6.4.1.-16-- Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása felhívás

A felhívás célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztésének támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló tevékenység, illetve vállalkozásfejlesztéseket.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 35,94 milliárd Ft.

A felhívás keretében támogatható  önállóan (épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása. A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK NEM KAPCSOLÓDHATNAK ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSHEZ.

- Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése (összegezve turisztikai célú fejlesztések támogatása)

- a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő mezőgazdasági termék, szolgáltatás, technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztés, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek, csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági Annex 1 feldolgozott terméket árusító bolt, mozgó bolt) - (összegezve kézműves tevékenységek támogatása)

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3-tól 2019. január 28-ig van lehetőség. Az első szakasz zárása 2017. május 3.

A támogatás formája: kis összegű (de minimis) támogatás, maximum 160 000 EUR-nak megfelelő összeg.

Támogatási intenzitás: szentgotthárdi járásban 50%, körmendi járásban 60%

Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-1

 

VP6 7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat

A pályázatot 2017. január 6-tól lehet benyújtani folyamatosan 2019. 01.07-ig. Ezen időszak alatt 10 értékelési nap került meghatározásra, az első értékelési szakasz zárása 2017. február 6. !!!!

A 272/2014-es Kormányrendelet értelmében az Irányító Hatóság – amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető - a pályázat benyújtás lehetőségét csak a pályázati felhívásban meghatározott 10 értékelési szakasz végén függesztheti fel, legkorábban 2017. február 6-án!!!!

Ez alapján a pályázatokat legkésőbb 2017. február 6-ig kell benyújtani!

A pályázat keretében két célterületre lehet pályázni

1. célterület: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak stabilizálása, alapépítményének és szilárd burkolatának kialakítása

Külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak fejlesztésére KIZÁRÓLAG TANYÁS TÉRSÉGEKBEN KERÜLHET SOR!!!

2. célterület: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott és függesztett munkagépek, erőgépek, erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek, ágaprító gépek beszerzése. Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható.

A felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7412-16-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse

3. /EGY ÉRTÉKELÉSI SZAKASZBAN EGY PÁLYÁZAT NYÚJTHATÓ BE!!! Amennyiben mindkét célterületre szeretne az önkormányzat pályázatot benyújtani egy értékelési szakaszon belül úgy tudja megtenni, ha mindkettő célterületre egy pályázat keretében önállóan vagy konzorciumban pályázik.

 

VP - "Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása" pályázati felhívás

Két célterületen lehet pályázni:

1. „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja , támogatási keretösszeg: 5,54 Mrd Ft.

2. Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása, támogatási keretösszeg: 8,31 Mrd Ft.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek NEM támogathatók:

elsődleges mezőgazdasági termelés, mezőgazdasági termék feldolgozása vagy értékesítése, energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás. Minden más (10.000 fő alatti településen megvalósuló) helyi szükségleteket kielégítő árutermelő vagy szolgáltató tevékenység elindítása támogatható

Támogatást igénylők köre:

1. célterületnél: mezőgazdasági termelő, akinek éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és életvitelszerű tartózkodási helye legalább 2015. január 1-jétől 10.000 fő alatti településen van,

2. célterületnél: az a magánszemély, akinek életvitelszerű tartózkodás helye legalább 2015. január 1-je óta 10.000 fő alatti településen van és első ízben indít vállalkozást (vagyis nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa bejegyzett vagy korábban bármely okból megszűnt vállalkozásnak)

Elvárások a támogatói okirat kézhezvételét követően: 9 hónapon belül meg kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását, majd 6 hónapon belül elindítani az új tevékenységet illetve új vállalkozást, legkésőbb 4 évben belül teljesíteni kell az üzleti tervben leírtakat, teljes állású önfoglalkoztatás kötelező!

A támogatási kérelmek benyújtásának kezdete: 2016.10.24. Az 1. értékelési határnap 2016. 11.24., a második 2017. 02.24.

Értékelés alapja: szakmailag és pénzügyileg megalapozott üzleti terv (65 pont), aprófalvas településen van az életvitelszerű tartózkodási hely (10 pont), az önfoglalkoztatáson túl +1 fő foglalkoztatását vállalja (15 pont), életvitelszerű tartózkodási helye fejlesztendő/kedvezményezett járásban van (10 pont)

Összesen: 100 pont adható, minimum 32 pontot el kell érni.

A támogatás formája: egyösszegű általány (egyszerűsített elszámolás), két részletben, vissza nem térítendő. Igényelhető támogatás 40.000 EUR-nak megfelelő forintösszeg (kb. 12,5 millió Ft). A támogatási okirat átvételét követően beadott első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a. A fennmaradó 25%, az üzleti terv határidőn belüli teljesülését követően hívható le, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével.

 

VP 6.7.2.1.2-16 kódszámú "Egyedi szennyvízkezelés" című pályázati felhívás

Támogatás igényelhető:
a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vizbe vagy elszikkasztás után talajba vezetésére;
b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kiépítésére;
c) Egyedi zárt szennyvíztárolók létesítésére, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telep szállítására;
d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyvízcsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvítisztítási eljárással;
e)Decentralizált szennyvízkezelésre;
f) gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszini vízbe vezetésével vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával;

Pályázók köre: települési önkormányzatok

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 15-től 2018. április 16-ig lehetséges, a benyújtott támogatási kérelmek értékelése szakaszos elbírálás keretében történik.

Támogatási intenzitás: Őriszentpéteri térségi települések esetében 85%, Szentgotthárdi térségi települések esetében 75%.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/node/57613

 

VP 6.7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása és fejlesztése, energetikai korszerűsítés című pályázati felhívás.

A pályázat keretében 3 célterületre lehet pályázni:

1. célterület: Állami vagy önkormányzati funkciót magában NEM foglaló közösségi funkciót ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése
2. célterület: Településképet meghatározó épületek külső felújítása
3. célterület: Többfunkciós közösségi tér létrehozása és fejlesztése

Nem támogatható tevékenységek valamennyi célterület esetén:
- új épület építése
- természetes személy tulajdonában lévő ingatlan felújítása, korszerűsítése
- önkormányzati bérlakás felújítása
- lakóépületek belső részének felújítása

Igényelhető támogatási összeg:
1.és 2. célterület esetében maximum 50 millió Ft
3. célterület esetén: maximum 30 millió Ft
A rendelkezésre álló keretösszeg: 26,7 milliárd Ft

Pályázók köre:
- települési önkormányzat
- non-profit szervezetek
- egyház

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 28-tól 2018. március 27-ig lehetséges, a benyújtott támogatási kérelmek értékelése szakaszos elbírálás keretében történik.

Támogatási intenzitás: Őriszentpéteri térségi települések esetében 85%, Szentgotthárdi térségi települések esetében 75%.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:  https://www.palyazat.gov.hu/node/57621